Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng N-TP

Tên thật: Nguyễn Thanh Tùng

Sinh nhật: 05/07/1994

Giới tính: Nam

Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh

Tên thật: Nguyễn Phước Thịnh

Sinh nhật: 18/12/1988

Giới tính: Nam

Tóc Tiên

Tóc Tiên

Tên thật: Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Sinh nhật: 13/05/1989

Giới tính: Nữ

Min

MIN

Tên thật: Nguyễn Minh Hằng

Sinh nhật: 07/12/1988

Giới tính: Nữ

Khắc Việt

Khắc Việt

Tên thật: Nguyễn Khắc Việt

Sinh nhật: 30/08/1987

Giới tính: Nam