DetailSong

Lời bài hát Last Time của Hoàng Thùy Linh

Lời bài hát Last Time của Hoàng Thùy Linh

You think you can get away with all the sh*t that you did to me
Cut out my heart then you threw it away
You gave it everything you could but all I got was nothing but pain
I guess you won
Huh, let go again

Now the time has come for me to rise
No more rules, no more counts, no more lies
Now the time has to come for you to fight
Are you ready? I'm going for your life

Baby I don't care how it's end tonight
Cause tonight we gonna cross the line
There ain't no excuses for you this time
No, this time's the last time

Baby I don't care what you do tonight
Cause loving you's become a crime
The last one standing wins the fight
No, this time's the last time

Do you remember all the things
The memories, the love, lust and the games
You swept me off my feet, you blew me away
But then it hit me like a hurricane that she was playing our game
Don't talk to me, your words can't explain

Now the time has come for me to fly
No more rules, no more counts, no more lies
Now the time has to come for you fight
Are you ready? I'm going for your life

Baby I don't care how it's end tonight
Cause tonight we gonna cross the line
There ain't no excuses for you this time
No, this time's the last time

Baby I don't care what you do tonight
Cause loving you's become a crime
The last one standing wins the fight
No, this time's the last time

On your knees, what cha say, what cha say now?
Shout it out, shout it out, shout it out now....
Shout it out!

Baby I don't care how it's end tonight
Cause tonight we gonna cross the line
There ain't no excuses for you this time
No, this time's the last time

Baby I don't care what you do tonight
Cause loving you's become a crime
The last one standing wins the fight
No, this time's the last time

Cảm nhận lời bài hát

Loading...
Các lời Bài hát khác
Anh viết đôi bài tình ca Cùng đôi mắt long lanh Cầm guitar hát vang...
Để Mị nói cho mà nghe Tâm hồn này chẳng để lặng lẽ Thương cha xót...
Run run ngọc vỡ con tim này Ai thêu gấm lên đồi hoang vu Đào phai...
[Verse] Từng đêm mơ, con tim em luôn đợi chờ Chàng nhà thơ, làm cho...
Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát...